Schenker kundesenter

 

 Stengte veier og baner gir forsinkelser

DB Schenker opplever store forsinkelser i trafikken som følge av at alle ferdselsårer mellom syd-Norge og Midt-Norge er stengt, både jernbane og veier.

 

DB Schenker har derfor innført en rekke kriseløsninger med flere tog via Sverige. Vi er følgelig ajour med hensyn til å sende gods, men lengre transporttider fører til forsinket levering både til terminaler og kunder.

Situasjonen fører til betydelig økte kostnader til fremføring, og vi har i den forbindelse innført et midlertidig pristillegg på 10 % frem til situasjonen er normalisert. I praksis rammer dette hele vårt nettverk som følge av at alle terminaler må legge om sine trafikker til mer direkte distribusjon og mindre bruk av tog.

Vi beklager sterkt at den vanskelige situasjonen vedvarer og vil påvirke våre trafikkopplegg også neste uke. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å redusere ulempene for våre kunder.

I slike krisesituasjoner som dette blir det også mangel på ledig materiell som følge av at planlagte trafikker ikke kommer frem til bestemmelsesstedet som planlagt og ekstra biler må settes inn i trafikken.

Friday, May 24, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2711)/Comments (0)/
Tags:

RAS, FLOM, STENGTE VEIER OG JERNBANE

Flere veier og jernbanestrekninger er stengt eller har redusert fremkommelighet.

 

Vi vil oppdatere løpende på våre nettsider www.dbschenker.com/no og med en ny daglig KRISEINFORMASJON.

Oslo – Trondheim – Oslo
Veinettet:
Det er åpent via Fagernes/Valdresflya/Otta og via Trysil/Røros/Selbu/Stjørdal
Jernbanen: Dovrebanen er stengt: Eidsvoll-Lillehammer og Lillehammer-Dombås
Gjøvikbanen: Redusert hastighet
Rørosbanen er stengt
Kongsvingerbanen er åpen

Møre og Romsdal
Det er store forsinkelser og gjenstående biler på begge sider av rasstedet.

NRE – Oslo – Narvik – Oslo
Green Cargo hadde et lokhavari som fører til redusert kapasitet på togavgang via Kornsjø onsdag kveld. Dette vil føre til store forsinkelser til Narvik fredag 24. mai. Stengingen ved Kongsvinger er torsdag morgen åpnet. NRE-toget fra Narvik har kommet til Alnabru 5-6 timer forsinket.

Alnabru - Bodø og Mo i Rana
Gods planlagt ankomst Bodø mandag 27. mai.

Alnabru – Bergen - Alnabru
Bergensbanen:
Et mindre jordras stengte Bergensbanen onsdag, men banen er åpen igjen og framføring vil gå etter plan.

Veier med redusert fremkommelighet:
Riksvei 3 er det Statens vegvesen betegner som et problemområde og er stengt flere steder:
•Rv 3 stengt rett sør for Stor-Elvdal kirke
•Rv 3 stengt ved Rasta
•Rv 3 stengt ca 1 km nord for Motrøa vegkryss. Utbedringsarbeider pågår
•Rv 3, ca 6 km nord for Atna, åpnet men med redusert fremkommelighet
•Rv 3, ca 6 km sør for Motrøkrysset, åpnet men med redusert fremkommelighet
•Omkjøring for rv. 3 er skiltet om Trysil, Engerdal og Tolga

I Telemark er fylkesvei 37 stengt mellom Åmot og Rauland på grunn av flom. Det er også stengt på fylkesvei 44 Valebø, på grunn av oversvømmelse.

Situasjonen skaper naturlig nok store utfordringer når det gjelder godsfremføring og distribusjon.
Schenker AS beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Thursday, May 23, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2633)/Comments (0)/
Tags:

Flom og uvær skaper store problemer flere steder

Flom og uvær med masse nedbør har ført til stengte veier og banestrekninger.

 

Jernbaneverket melder at følgende togstrekninger nå er stengt:

·         Bergensbanen: Stengt pga ras

·         Dovrebanen: Stengt pga flom

·         Rørosbanen: Stengt pga store nedbørsmengder

·         E6 er midlertidig stengt i Oppland på grunn av oversvømmelse og det er redusert fremkommelighet ved Espa pga oppryddingsarbeid.

 

Schenker AS jobber med å finne alternative løsninger og redusere ulempene for kundene, men det vil oppstå forsinkelser i fremføringen så lenge infrastrukturproblemene vedvarer.

Vi beklager sterkt denne situasjonen, men vil gjøre alt som står i vår makt for å redusere ulempene for våre kunder.

Wednesday, May 22, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (7873)/Comments (0)/
Tags:

Bergensbanen stengt på grunn av ras.

Det meldes om ras mellom Haugastøl og Tunga.

 

"Det er ikke et stort ras, men kjøreledningen er nede. Det er mye vann der og det ligger trær og jordmasser i sporet", sier Olav Nordli i Jernbaneverket til NRK. I følge prognosene skal banen åpnes igjen i kveld, vi tar derfor forbehold om at dette kan medføre forsinkelser på strekningen Oslo - Bergen.

Monday, May 20, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2706)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser til Oslo, Trondheim og Narvik

Vi har dessverre forsinkelser på 3 togstrekninger i dag

NRE-togene fra henholdsvis Oslo og Narvik gikk som planlagt i går kveld.

Imidlertid har det skjedd en ny avsporing på sydgående bane ved Charlottenberg i Sverige.

Green Cargo melder om at det trolig vil ta en dag å rydde sporet.

Også noe forsinkelse på strekning Oslo - Narvik slik at forsinkelser på distribusjon må dessverre påregnes.

 

Det er også forsinkelser på toget fra Oslo mot Trondheim.

Noe forsinkelser på distribusjon ut fra Trondheim må påregnes.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

Thursday, May 16, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2315)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First195196197198199200201202203204