Schenker kundesenter

 

 


Nyheter

Politiberedskapen til Grønmo eller Taraldrud

Author: Einar Spurkeland/Thursday, September 24, 2015/Categories: Schenker NO, Schenker Consulting, Schenker Transportør

Rate this article:
No rating
Regjeringen har besluttet at Grønmo og Taraldrud skal vurderes for lokalisering av nytt beredskapssenteer for politiet. Alnabru er skrinlagt.

Regjeringen vurderer det ikke lenger som aktuelt å etablere beredskapssenter på Alnabru.

– Jeg er svært fornøyd med løsningen vi nå har kommet frem til. Det er en billigere og langt bedre løsning for politiet enn det prosjektet den forrige regjeringen hadde planlagt på Alnabru, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

I tillegg til høyere kostnad, dokumenterer konseptvalgutredningen (KVU) og KS1-rapport også at et beredskapssenter på Alnabru vil gi dårligere treningsmuligheter på stedet, samt gi dårligere mulighet for fremtidig utbygging. Et beredskapssenter på Grønmo eller Taraldrud vil bli rimeligere, samt gi bedre muligheter for samtrening med politiets øvrige beredskapsressurser.

Styringsrammen er i KS1-rapporten anslått å utgjøre om lag 2,6 mrd. kroner. Kostnadsrammen er anslått til om lag 3,5 mrd. kroner eksklusiv tomtekostnad. Anslått byggekostnad for et beredskapssenter på Alnabru er om lag 840 mill. kroner høyere enn et beredskapssenter på Grønmo eller Taraldrud.
Print

Number of views (4093)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x