Schenker kundesenter

 

 


Nyheter

Ingen godssatsing i statsbudsjettet

Author: Einar Spurkeland/Wednesday, October 7, 2015/Categories: Schenker NO, Schenker Consulting, Schenker Transportør

Rate this article:
No rating
Regjeringens forslag til statsbudsjett viser ingen satsing på effektiv godstransport.
Tiltak på godssiden for sjø og bane er fraværende. Godsanalysen som nylig er levert, sier i korte trekk at ingenting nytter når det gjelder tiltak for å flytte gods fra veg til sjø og bane. Det følger statsråd Solvik Olsen opp til de grader.
Alnabru avspises med noen hjelpetiltak for rett og slett bare for å holde liv i terminalen.
NHO skriver på sine nettsider følgende: «Vi mener det er uheldig at det ikke blir fortgang i arbeidet med ny Alnabruterminalen. Denne terminalen er navet i godssystemet og et sammenbrudd her kan få store konsekvenser for godstransporten på bane i hele landet. I budsjettet er det kun satt av 100 millioner kroner for å holde liv i terminalen.»
Print

Number of views (4625)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x