Schenker kundesenter

 

 


Nyheter

Forskningsprisen 2015

Author: Einar Spurkeland/Tuesday, October 13, 2015/Categories: Schenker NO, Schenker Consulting, Schenker Transportør

Rate this article:
No rating

DB Schenker Forskningspris i Norge 2015 ble tildelt Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt, under åpningen av arrangementet Transport og Logistikk 2015. Prisen ble delt ut av adm. direktør Michael Holmstrøm på vegne av juryen, som består av kompetente forskere innen faget fra Transportøknomisk institutt, Høgskolen i Molde, BI og NTNU/Sintef.
Det er tredje gangen prisen deles ut. Prisen skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport. Prisen ble tildelt Olav Eidhammer for hans mangeårige forskning på næringsrettet transportforskning. Han har en lang rekke vitenskapelige artikler og studier med fokus på logistikk og godstransport. De senere årene har han jobbet på prosjekter finansiert av EU og har særlig engasjert seg i bylogistikk, som også var tema for hans prisforedrag på konferansen.
Tidligere vinnere er professor Finn Jørgensen, Handelshøgskolen i Bodø og forskningsleder Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt.

 

Print

Number of views (4190)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x