Schenker kundesenter

 

 


Nyheter

Bekymret for statslogistikken

Author: Einar Spurkeland/Tuesday, January 3, 2017/Categories: Schenker NO

Rate this article:
No rating

Riksrevisjonen  er  bekrymret for statens oppfølging av eieransvaret for statens eget logistikkselskap.

Nylig ble ansvaret for statens logistikkselskap, Posten Norge AS, flyttet fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og Fiskeridepartementet.

I kritikken skriver Riksrevisjonen at Posten ikke når avkastningsmålet fra eieren, Posten innfrir ikke krav om å bedre lønnsomheten og eieren har vært for passiv i forhold til Postens svake resultatutvikling.

Det er også et paradoks at mens den konkurranseutsatte logistikkdivisjonen har svake resultater, har postdivisjonen overskudd.

Logistikk Nettverk skriver at postinfrastrukturen bør være åpen for alle som ønsker å benytte statens postinfrastruktur på like vilkår. I så fall bør Logistikkdivisjonen i Posten Norge (Bring) skilles ut som et eget selskap eller være adskilt fra Posten Norge på annen måte.

Print

Number of views (2245)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x